Statistikövningar på statistikdag

Idag är det FN:s statistikdag.

 
”Med bättre statistikkällor och bättre utvecklade analysmetoder ökar möjligheten till bättre beslut som förhoppningsvis i slutändan ger bättre liv för alla människor på jorden.”

 

Passa på att göra någon av Lås Upps statistikövningar under dagen.

 

Hur går det med jämställdheten? om hur normer kring kön genomsyrar samhället och hur detta påverkar män och kvinnor inom olika områden.

 

Har alla i Sverige samma möjligheter? som visar att Sverige i likhet med alla andra länder har mycket arbete kvar för att alla människor ska ha lika möjligheter i livet.

 

Trygg och respekterad? om sexualbrott, trakasserier och annat våld.

 

Diskutera också statistikens för- och nackdelar.

  • Vad visar statistiken?
  • Vad syns inte i statistiken?
  • Vem bekräftas och vem osynliggörs?
  • Kan statistik förstärka idéer om olikheter?
  • Kan statistiken göra att vi upptäcker problem som vi inte sett tidigare?

 

I Sverige finns idag mycket statistik om jämställdhet där kvinnors och mäns villkor jämförs. Det finns dock en brist på statistik och studier om andra gruppers (t.ex. afrosvenskars och transpersoners) situation i samhället. Det pågår nu en diskussion om att i högre utsträckning använda så kallad jämlikhetsdata för att synliggöra jämlikhet och ojämlikhet mellan olika befolkningsgrupper i Sverige. Det handlar om att via enkäter och andra undersökningar samla in statistik om olika gruppers situation utifrån till exempel etnicitet, språk, hudfärg, sexuell läggning och funktion. FN, UNESCO, EU och andra internationella organ rekommenderar användningen av jämlikhetsdata och framhåller även att det är mer demokratiskt, etiskt och vetenskapligt korrekt att låta individer och grupper definiera sig själva på anonym och frivillig basis än att utgå från existerande befolkningsregister där invånarna har blivit kategoriserade i förväg av stat och myndigheter. Läs mer i Vad är jämlikhetsdata? Råd och tips för att arbeta med jämlikhetsindikatorer. Tobias Hübinette. Mångkulturellt Centrum. 2015

 

Ha en bra statistikdag!

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja