Vad är Lås upp?

Vad är Lås Upp?

Vad är Lås Upp?

 

loggaLITEN lst-LOGGA

 

 

 

 

 

 

 

Lås Upp: normutmanade metoder

 

Lås Upp är en normkritisk metod som genom utbildningsinsatser öppnar upp för kritisk reflektion och diskussion kring ämnen relaterade till normer, mångfald, jämställdhet, rasism, diskriminering och rättigheter. Metoden har också verktyg för kartläggning, granskning och framtagandet av handlingsplaner som bidrar till förändringsarbete i den egna verksamheten inom de nämnda områdena.

 

Vi vänder oss till en bred målgrupp inom olika verksamheter och har specifik kompetens och erfarenhet inom utbildning och metoder för skolan. Lås Upp är utvecklat för skolan och därför kallas du i våra metoder ibland för lärare eller pedagog och ungdomarna för elever eller klassen. Lås Upp har använts och utprovats av och med pedagoger och elever i grundskolans senare år, gymnasiet (inklusive språkintroduktionsprogram), gymnasiesärskolan, ungdomar på fritidsgårdar och i flera andra verksamheter.

 

Utgångspunkten i metoden är att synliggöra, ifrågasätta och utmana normer och strukturer som strider mot de mänskliga rättigheterna och kan bidra till förtryck, diskriminering och våld. Metoden är beprövad och erfarenhetsbaserad och har kontinuerligt utvecklats sedan starten 2009. Efter utbildning erbjuds beställaren verktyg för att fortsätta arbetet utifrån Lås Upps metoder på nätet. Lås Upp finns också som en tryckt metodbok; Lås Upp – begränsande normer.

 

Anja Norell, Marit Nygård och tidigare projektmedarbetaren Lotta Armijo Holmberg har utvecklat metodmaterialet Lås Upp: begränsande normer.

 

Då metoden togs fram med medel för förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld har vi kompetens och erfarenhet gällande att inkludera perspektiv på vad som ofta benämns som heder i ett bredare arbete kring mänskliga rättigheter och normer med ungdomar.

 

Lås Upp arbetar med mångfald i en bred bemärkelse och berör bland annat frågor kring genus, sexualitet, etnicitet, hudfärg, klass och funktion. Våra utbildningar är interaktiva och kan anpassas för både mindre och större grupper. Vi kan också erbjuda handledning i att hålla i normutmanande utbildningar, stöd i att ta fram utbildningsupplägg och utbildningsmaterial och anpassade insatser vid exempelvis temadagar eller större utbildningssatsningar.

 

Lås Upp drivs sedan våren 2015 av stiftelsen Mångkulturellt centrum och har sedan starten 2009 huvudsakligen finansierats av Länsstyrelsen i Stockholms län. Idag arbetar Anja Norell (socialantropolog) och Marit Nygård (gymnasielärare i svenska och geografi) med Lås Upp.

 

Kontakta oss gärna på utbildning@mkcentrum.se

 

Telefon: 08-120 259 33 / 08-120 259 34

Boka utbildning

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja