Lås Upp-bloggen

Här bloggar vi från Lås Upp. Vi tipsar om intressanta artiklar, reflekterar, hojtar till om vi har lagt upp några nya spännande övningar eller texter på sidan och delar med oss av händelser från Lås Upp-vardagen.

Högskolekurs startar 20 mars

Personal inom Stockholms stads skolor – Vill du vara med och driva din skolas arbete med inkludering genom normkritisk pedagogik? Eller använda dig av ett normkritiskt arbetssätt i ditt klassrum? Anmäl dig till vår högskolekurs som startar 20 mars. XXX Mångkulturellt centrum kan nu i samarbete med Södertörns högskola och Stockholms stad erbjuda ytterligare personal ...

Läs mer

Nya övningar kommer snart

Inom kort kommer nya normutmanande övningar anpassade för grundskolans yngre elever att finnas tillgängliga här på lasupp.nu. Vi som har tagit fram övningarna heter Paulina & Hanna och har haft praktik inom Mångkulturellt centrums basgrupp Forskning och Utbildning med fokus på det normkritiska utbildningsmaterialet Lås Upp.   Övningarna är skapade utifrån en kombination av teoretiska ...

Läs mer

Några platser kvar. Anmäl dig till vår högskolekurs i normkritik.

Jobbar du i Stockholms stads skolor?   Det finns några platser kvar på den andra vändan av kursen Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger som görs i samarbete mellan Mångkulturellt centrum och Södertörns högskola. Under 8 heldagar fördelade mellan oktober 2016 och mars 2017 behandlas normer och maktstrukturer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och ...

Läs mer

Tips från Historiskan

För ett par veckor sedan var vi Lås Uppare på Normkreativa dagen, en fortbildningsdag arrangerad på och av Etnografiska museet i samarbete med Origo. En av föreläsarna var Eva Bonde, chefredaktör på Historiskan. Hon delade med sig av en tipslista för pedagoger som nu vi vill dela med oss av.

Läs mer

En till omgång av vår högskolekurs!

Det blir en till omgång av högskolekursen i normkritik för pedagoger på 7,5 poäng  som vi och Mångkulturellt centrum ger i samarbete med Södertörns högskola.   ”Jag hoppas att kursen kommer bli ett fast inslag som fortbildning för pedagoger för den har verkligen varit bra!”     ”Tydliga trygga, kompetenta och kunniga ledare av kursen.” ...

Läs mer

Svenska mediechefer heter Anders

Det är vanligare att en svensk mediechef heter Anders än att hen är född utomlands.   Sant: Det vanligaste namnet att ha som mediechef i dag är Anders, följt av Mats, Thomas, Lars och Magnus.   Detta påstående har vi utifrån Frilansgruppen Deskens kartläggning av mediesverige lagt till i statistikövningen Har alla i Sverige samma ...

Läs mer

Högskolekurs i normkritik i full gång

Högskolekursen Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger är i full gång. Under de tre heldagarna som hittills passerat har bland annat intersektionalitet, språk och diskriminering lyfts.   Deltagarna delar med sig av sina professionella erfarenheter till varandra, både genom diskussioner kring litteraturen, teorierna och de övningar som görs och framförallt genom textsamtalen kring de essäer ...

Läs mer

Onödvändiga normer

Den 6:e november 2015 presenterade Anja Norell Lås Upps metoder, arbete och kommande högskolekurs på en konferens arrangerad av Länsstyrelsen Stockholm, Män för jämställdhet och Unizon. Konferensens tema var våldsprevention och presentationen fokuserar därför på förebyggande perspektiv. UR var på plats och nu finns presentationen uppe på ur.se.   Föreläsningens titel kommer från en ungdoms ...

Läs mer

Stockholms stad paxar platserna

Det har nu blivit klart att Stockholms stads utbildningsförvaltning förfogar över alla platser på högskolekursen Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger genom ett avtal mellan Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län (beställare av kursen). Vår förhoppning är att vi ska kunna ge kursen vid fler tillfällen, eventuellt redan till hösten, och då öppna upp ...

Läs mer

Lås Upp undervisar på högskolekurs

I mars kör det igång. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger på 7,5 högskolepoäng är en beställningskurs från Länsstyrelsen i Stockholms län.   Kursen är ett samarbete mellan Mångkulturellt centrum och Södertörns högskola. Marit Nygård och Anja Norell från Lås Upp och Mångkulturellt centrum är två av de undervisande lärarna på kursen. Kursen bygger på ...

Läs mer

Utbildning & granskning

I lördags var Lås Upp i Kungälv för att hålla i en workshop under Röda Korsets Ungdomsförbunds utbildningshelg MOVE. Årets tema för den återkommande utbildningshelgen var Antirasistiskt arbete i praktiken – hur kan vi bli än bättre? Fint att ungdomsförbundet bekostade deltagande, resa, kost och logi för alla deltagare så att ekonomiska resurser inte spelade ...

Läs mer

Rättvisaren och representation

För en vecka sedan släpptes Rättviseförmedlingens rapport Rättvisaren! som tydligt visar att kvinnor och svenskar med utomnordisk bakgrund är underrepresenterade i mediebilden. 18 % av Sveriges befolkning har bakgrund utanför norden men i svenska nyhetsartiklar har endast 9 % av de medverkande utomnordisk bakgrund. Och över 75 % av experter i nyhetsmedia är män.   ...

Läs mer

Statistikövningar på statistikdag

Idag är det FN:s statistikdag.   ”Med bättre statistikkällor och bättre utvecklade analysmetoder ökar möjligheten till bättre beslut som förhoppningsvis i slutändan ger bättre liv för alla människor på jorden.”   Passa på att göra någon av Lås Upps statistikövningar under dagen.   Hur går det med jämställdheten? om hur normer kring kön genomsyrar samhället ...

Läs mer

Världsteckenspråksdagen

Idag är det Världsteckenspråksdagen. Syftet med dagen är uppmärksamma att endast ett fåtal av världens länder har erkänt teckenspråket. De som vill vara med och delta på manifestationen på Sergels torg i Stockholm idag mellan 17-18 uppmanas i Dövas tidning att bära turkosa kläder. Kampsång och poesi på teckenspråk är att vänta.   Upptäck fler ...

Läs mer

Nätverket för normkritiska skolgrupper

Tipsa engagerade elever eller ungdomar du känner om Nätverket för normkritiska skolgrupper, ett nätverk för skolgrupper och enskilda aktivister som engagerar ungdomar både IRL, på Facebook och Instagram. Idag lanseras deras hemsida.   ”Här finns information om hur du kan engagera dig, tips och inspiration och schysst fakta om antirasism, hbtq och jämställdhet.”    

Läs mer

Lås Upp på Mångkulturellt centrum

Vi är alltså nu en del av Mångkulturellt centrums utbildningsverksamhet.   Lås Upp erbjuder allt från introduktionsföreläsningar i normkritik och längre anpassade utbildningsinsatser till stöd i att ta fram och utveckla utbildningsmaterial och handledning i att arbeta vidare med normutmanande personalutbildningar.   Det går också att få till spännande kombinationer så som en guidad visning ...

Läs mer

Vi firar dubbelt upp!

Idag lanseras Lås Upps nya och användarvänliga webbsida på samma adress som förut: lasupp.nu.   Vi är nu också officiellt en del av Mångkulturellt centrums utbildningsverksamhet.   Vi hoppas ni gillar vår nya sida som Paulina Lopez  utvecklat.   Läs fördjupningsmaterial, boka en utbildning och använd Lås Upps normutmanande övningar som alla går att ladda ...

Läs mer

Okunskap bland lärare gör att mobbningen inte minskar

För att kunna förebygga mobbning krävs ett normkritisk perspektiv genom hela lärarutbildningen och vidare in i arbetslivet som lärare säger Lars Arrhenius från Friends och Ditte Karlsson från Lärarförbundet student i DN debatt idag.   Läs artikeln här: Okunskap bland lärarna gör att mobbningen inte minskar    

Läs mer

Afrofobi

Repost från Mångkulturellt centrum: 2014 överlämnade Mångkulturellt centrum (MKC) kunskapsöversikten om afrofobi till integrationsministern. Den visar bl.a. att de offentliga rummen är en hotfull plats för många svenskar med afrikansk bakgrund. Översikten belyser även den vardagsrasism som många afrosvenskar möter. Vanligt förekommande är användandet av N-ordet. Sedan afrofobirapporten offentliggjordes har ex. Svenska akademiens ordlista (‪#‎SAOL14‬) ...

Läs mer

Almedalen?

Ni kommer inte hitta oss i någon panel, på någon workshop, föreläsning eller mingel. Leta inte efter Lås Upp-tältet. Normutmanande som vi är är vi inte i Almedalen. Ni hittar och når oss på kontoret (på Mångkulturellt centrum) som vanligt under hela veckan.

Läs mer

Lås Upp på DATE

Idag ska Lås Upp på DATE. Alltså idag ska Lås Upp på dialogmötet ”Vad innebär den nya diskrimineringsformen bristande tillgänglighet i förskola och skola?” anordnat av handikappförbundens projekt DATE.

Läs mer

Lycka till Lotta!

Tidigare Lås Upp-medarbetaren Lotta Armijo Holmberg har flyttat till Piteå för nya utmaningar. Hon arbetar nu med social hållbarhet och samverkan kring ungdomsfrågor på Piteå Kommun. Vi hoppas att hon kommer trivas och vet att hon kommer att göra ett grymt bra jobb.   Om du behöver kontakta henne nås hon nu på: lotta.armijo-holmberg@pitea.se

Läs mer

Våga vägra normen i skolvärlden

”– Det är en kunskapsfråga. Att förstå att du som lärare är en del av en struktur och ett system och att det går att göra skillnad genom hur du pratar och bemöter elever. Det kan vara svårt att upptäcka hur du gör själv, så det är bra om kollegor hjälper varandra.” NO-läraren Lotta Eek ...

Läs mer

Lås upp i Barcelona

I November 2014 hade Lås Upp äran att få presentera projektet och delta i paneldiskussioner under utbildningskongressen Educating Cities i Barcelona. Årets tema ”inkludering” passade ju oss perfekt.

Läs mer

Värdegrunden uppmärksammar…

”I dag firas Internationella mansdagen i olika delar av världen. En i grunden fullkomligt onödig företeelse, tycker mansforskaren Lars Jalmert.” Värdegrunden.se uppmärksammar idag (19:e november) kritiken mot internationella mansdagen och föreslår en Lås Upp-övning i lektionsunderlaget.

Läs mer

Internationella gäster

”Och här finns massa idéer som vi vill ta med oss hem. Bland annat hur man jobbar förebyggande med normer i skolan.”, sa Anthony Keedi från ett jämställdhetscenter i Beirut efter besöket på Botkyrka Kvinno- och Tjejjour och presentationen av Lås Upp. Studiebesöket anordnades av Swedish Institute Alexandria och besökarna var bland annat domare, psykologer ...

Läs mer

SOU 2014:49

Lås Upp omnämns i positiva ordalag på flera ställen i SOU 2014:49, Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. En utredning som ingick i det uppdrag Carin Götblad var nationell samordnare för. För er som gillar mastiga offentliga utredningar finns den tillgänglig här.

Läs mer

Lås Upp i ETC

ETC Stockholm följde med oss till St Botvids gymnasium i Hallunda när vi hade elevworkshops. Läs Mariela Quintana Melins Artikel här.

Läs mer

Södra Sidan intervjuar Lås Upp

”För att det ska bli en långsiktig förändring måste lärare och fritidspedagoger ha med sig ett normkritiskt perspektiv i sin undervisning.” Med anledning av KP Arnoldsson-priset intervjuas Lotta från Lås Upp i Södra Sidan. Läs intervjun i Södra Sidan.

Läs mer

KP Arnoldssonpriset

Tisdag 17 December, 2013 Vi i arbetsgruppen bakom Lås Upp blev utsedda till 2013 års pristagare av K P Arnoldsonpriset  med motiveringen: ”Genom workshops med ungdomar i Botkyrkas skolor och fritidsgårdar, samt utbildningar för lärare, fritidslärare och andra som arbetar med ungdomar arbetar Lås Upp mot diskriminering och exkludering. Projektet tar fasta på de mänskliga ...

Läs mer

Skoltips från FN

  I terminens första Skoltips från FN fanns Lås Upp med. I terminens andra Skoltips tipsas om bland annat Rädda barnens barnkonventionskalender och ett seminarium med Den globala skolan om vad skolor kan göra för att underlätta för de barn som kommer hit ensamma från Afghanistan. Signa upp dig för fler skoltips från FN här.

Läs mer

Jämställdhetsexperten intervjuar Lås Upp

”Vi har fått mycket positiv respons från både pedagoger och ungdomar. Lärare efterfrågar stöd för att jobba kring normer och rättigheter och betonar att det finns en stor efterfrågan bland elever att få diskutera dessa frågor.” Efter lanseringen av metodmaterialet intervjuade Add Gender Lås Upp till bloggen Jämställdhetsexperten. Läs hela intervjun på Jämställdhetsexperten.

Läs mer

Jämställd undervisning rekommenderar

  ”Jag har sett mycket material genom åren och detta är bra!” Pernilla Sundström rekommenderar Lås Upps material på Jämställd undervisning, en blogg på Pedagog Stockholm. Läs inlägget här.

Läs mer

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja