Övningar för vuxna

Övningar för vuxna

Övningar för lärare och andra vuxna

 

Här får du en introduktion i att använda normutmanade metoder och perspektiv i ditt arbete. Du ges möjlighet att ensam eller med dina kollegor analysera, kartlägga, reflektera och hitta former för att utmana normer i verksamheten. Vilka normer har format dig? Vad signalerar du genom ditt språk och ditt bemötande? Vad förmedlas i de läromedel eller arbetsmaterial du använder? Hur utmanar vi normer i verksamheten? Metoderna är anpassade för pedagoger men kan tillämpas i många fler verksamheter än skolan.

 

Övningarna är uppdelade i kategorierna Upptäck & analysera och Kartlägg & agera. Om du klickar på Upptäck & analysera under rubriken Övningar här nedanför får du fram övningar där ni får upptäcka, analysera och diskutera. Klicka på Kartlägg & agera för att få fram mer konkret handlingsinriktade övningar.

 

Här kan du läsa mer om normkritisk pedagogik och normutmanande metoder. Texten kan läsas som en introduktion till detta övnings-tema.

Läs mer

Övningar

Vad är en norm?

Normer är en förutsättning för att vi människor ska fungera tillsammans. Samtidigt hänger normer ihop med begränsningar och diskriminering. Övningen ger en grundläggande förståelse för begreppet normer och en gemensam referensram för vidare diskussioner.

Läs mer

Osynliga fördelar

Att tillhöra vissa grupper ger fördelar och privilegier som inte alla i samhället får. Ofta uppmärksammas bara normavvikares utsatthet. I denna 4-hörnsövning riktas uppmärksamheten mot privilegierade gruppers osynliga fördelar.

Läs mer

Friktion och fördelar

En förutsättning för att jobba normutmanade är att bli medveten om de privilegier vi själva har i samhället. De flesta har erfarenhet av både friktion och fördelar. Bli medveten om dina privilegier för att kunna förhålla dig aktivt till dem.

Läs mer

Privilegiepromenad

Personer som passar in på normen får privilegier medan de som inte passar in på normen diskrimineras och begränsas. Privilegiepromenaden ger en djupare förståelse för hur olika faktorer som kön, hudfärg, sexualitet och religionstillhörighet påverkar val, möjligheter och livskvalitet. Får du kliva ett steg fram?

Läs mer

Säg det med en lapp

I denna övning presenteras ett samtalsverktyg som kan förändra maktbalansen och fördela talutrymmet i ett samtal. Kan metoden vara användbar i ditt klassrum, vid möten eller i andra sammanhang?

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Att främja likabehandling ska vara ett levande arbete i skolan. Eleverna ska ha god kännedom om hur arbetet går till och vad det innebär. Sätt dig in i din skolas likabehandlingsarbete och förmedla din kunskap till din elevgrupp.

Läs mer

Omvänd brainstorm

Omvänd brainstorm är en övning som lockar fram hel- och halvgalna idéer om hur man kan förstärka de problem som kan finnas i din verksamhet. Att tänka tvärtom kan vara roligt och befriande. Ta sen fram förslag som kan skapa en mer jämlik och inkluderande miljö.

Läs mer

Normutmanade diskussionsövningar med ungdomar

Här får du som arbetar med ungdomar tips om du vill jobba med normutmanade diskussionsövningar inom skolan eller annan ungdomsverksamhet. Reflektera över om och i så fall hur gruppen ska delas upp.

Läs mer

Nulägesanalys

Vilka begränsande normer upprätthålls i din verksamhet? Hur förhåller du dig till dessa normer? Inspireras av dina kollegor och ert nuvarande arbete och hitta nya strategier för att utmana begränsande normer.

Läs mer

Så sa läraren

Vad du säger och hur du bemöter elever kan göra skillnad. Vi har alla uppfattningar, föreställningar och åsikter som vi medvetet och omedvetet förmedlar till våra elever. Reflektera kring vad som kan vara problematiskt att uttrycka i den professionella rollen.

Läs mer

Heterot frågas ut

Ofta får homo- och bisexuella personer närgångna frågor som heterosexuella aldrig får. Det blir det ändring på i den här övningen som utmanar heteronormen.

Läs mer

Normer på en skala

Ett bra sätt att komma igång med ett normkritiskt arbete är att reflektera över hur du förhåller dig till olika värderingar och normer. Din egen historia och dina erfarenheter har format de värderingar du har idag. Behöver personliga åsikter ibland läggas åt sidan för att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö?

Läs mer

Genuskoll barnlitteratur

Genom att strukturerat granska litteraturen ni använder kan du upptäcka mer än vad du annars ser. Vilka normer förmedlas? Vad finns representerat? Hur representeras det? Vad saknas? Övningen synliggör genusnormer i barnlitteraturen och skapar förutsättningar för att förhålla sig kritiskt till dessa i verksamheten.

Läs mer

Normutmanande materialgranskning

Vilka normer förmedlas i de material du använder? Vad finns representerat? Hur representeras det? Vad saknas? Granska utifrån kategorier som genus, etnicitet och funktion. Synliggör problematiska föreställningar i läromedel eller andra material och skapa förutsättningar för dig (och dina elever) att förhålla er kritiskt till dessa i undervisningen/verksamheten.

Läs mer

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja