Bakgrund och utveckling

Bakgrund och utveckling

Bakgrund och utveckling

 

2008 startade Botkyrka Kvinnojour en tjejjour, de hade länge sett ett behov av förebyggande arbete och såg i och med tjejjourens start en möjlighet till utåtriktad förebyggande verksamhet i skolor, föreningar och på fritidsgårdar. Våren 2009 utlyste Länsstyrelsen i Stockholms län projektmedel för att jobba förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Under den våren bedrevs ett förarbete i form av dialog med kommunpolitiker, skolledning, skolhälsovård och lärare. En ansökning till Länsstyrelsen ledde till beviljade medel för uppsökande verksamhet i skolor och föreningar och Skolprojektet som senare blev Lås Upp drog igång.

 

Det första projektåret erbjöds alla högstadie- och gymnasieskolor i Botkyrka workshops för elever . I regel utfördes tre workshop kring normer, rättigheter, sex och relationer med varje grupp. Befintliga metodmaterial undersöktes och olika metoder, perspektiv och upplägg testades. Utifrån dessa erfarenheter och ytterligare medel från Länsstyrelsen i Stockholms län och Ungdomsstyrelsen utvecklades ett nytt metodmaterial om rättigheter och normer kring genus, sexualitet och heder: Lås Upp – begränsande normer.

 

För att bidra till ett långsiktigt arbete med normkritiska metoder i skolorna har vi sedan 2012 främst erbjudit utbildningar för pedagoger och andra som arbetar med barn och unga. 2015 övergick Lås Upp från Botkyrka Kvinno- och tjejjour till Mångkulturellt centrum.

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja