Våra utbildningar

Våra utbildningar

Våra utbildningar

 

Lås Upp erbjuder normutmanande utbildningsinsatser för små som stora grupper.

Utbildningarna öppnar upp för kritisk reflektion kring ämnen relaterade till normer, mångfald, jämställdhet, rasism, diskriminering och rättigheter. I våra utbildningar jobbar vi också med verktyg för kartläggning, granskning och handlingsplaner som bidrar till förändringsarbete i den egna verksamheten. Våra utbildningar syftar till att öka er kompetens i att utmana istället för att reproducera begränsande normer i er verksamhet. Efter avslutad utbildning kan er verksamhet jobba vidare utifrån våra metoder på nätet.

 

Våra utbildningar är alltid interaktiva och anpassas utifrån grupp, syfte, förkunskaper och önskemål. Vi rekommenderar en process på två till fyra tillfällen men arbetar även med inspirationsföreläsningar och introduktionspass. Vi kan också erbjuda handledning i att hålla i egna normutmanande utbildningar, anpassade insatser vid exempelvis temadagar eller större utbildningssatsningar och stöd i att ta fram utbildningsupplägg och utbildningsmaterial. Det finns också möjlighet att kombinera Lås Upps utbildningar med Mångkulturellt centrums utbildningsteman och visningar av aktuella utställningar.

 

Vi vänder oss till en bred målgrupp inom olika verksamheter och har specifik kompetens och erfarenhet inom utbildning och metoder för skolan. För skolor och andra verksamheter som jobbar med ungdomar har vi kompetens och erfarenhet gällande att inkludera perspektiv på vad som ofta benämns som heder i ett bredare arbete kring mänskliga rättigheter och normer.

Boka utbildning

”Med hjälp av Lås Upp har vi kunnat ta fram en verktygslåda för att skapa diskussioner och nå vår målgrupp på bästa möjliga sätt…”

”Lås Upp förmedlade kompetenser och kunskaper inom området som vi själva inte hade tillgång till.”

”Utbildningsinsatserna gav mersmak till att arbeta vidare med dessa frågor, både bland oss vuxna men också i arbetet med eleverna. Många fick många tankeställare kring sitt eget tänk inom ``vad är normalt`` och normer överhuvudtaget. Mycket lärorikt!”

”Övningarna ihop med en dialog är avgörande för ett förändrat tänkande och förhållningssätt.”

”Tillfällena gav oss insikt i hur vi kan synliggöra normer i vardagen och arbeta för ett öppet klimat på gårdarna.”

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja