Vilka är vi?

Vilka är vi?

Vilka är vi?

Anja Norell

Jag arbetar med Lås Upp sedan verksamhetens start 2009. Med min bakgrund inom socialantropologi har arbetet med Lås Upp för mig tills stor del handlat om att omsätta antropologiska frågor kring normer, makt och kultur i pedagogisk praktik och samhällsförändrande arbete. Arbetet har inneburit att utforska metoder för att tillgängliggöra akademiska begrepp och skapa verktyg och förutsättningar för kritiskt utforskande samtal med förankring i aktuella samhällsfrågor och de mänskliga rättigheterna. Anja Norell har en fil. mag. i Socialantropologi från México City och är en av författarna och metodutvecklarna till boken: Lås Upp begränsande normer.

Läs mer om Anja på Mångkulturellt centrums hemsida.

Marit Nygård

Som lärare är jag medveten om att lärare har en pressad vardag men också ofta är nyfikna på nya perspektiv och metoder som kan hjälpa dem i sin yrkesroll. Lås Upps utbildningar möjliggör för varje enskild lärare att utifrån sina egna förutsättningar sätta igång med att utmana normer och praktiskt göra likabehandlingsarbete levande i sitt klassrum. Marit har en lärarexamen (inriktningar Svenska och Geografi) med interkulturell profil från Södertörns högskola och har arbetat med Lås Upp sedan 2012. Marit är en av författarna och metodutvecklarna bakom metodmaterialet Lås Upp: begränsande normer. Hon har tidigare arbetat som lärare på Tullinge gymnasium.

Läs mer om Marit på Mångkulturellt centrums hemsida.

Johanna Hammarström & Lotta Armijo Holmberg

Tidigare projektledaren Johanna Hammarström. Tidigare projektmedarbetaren Lotta Armijo Holmberg arbetar nu som Utbildningsledare på IT-högskolan, Stockholm. Hon följer fortfarande Lås Upps utveckling och hoppar in vid enstaka uppdrag.

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja