Trygg och respekterad ?

Sant eller falskt-övning

Lås upp

Vi är en del av Mångkulturellt Centrums utbildningsverksamhet.

Trygg och respekterad ?

Genom media och andra källor får vi en bild av den sexuella utsattheten som finns i samhället. Det sprids ofta felaktiga uppfattningar om vad som till exempel räknas som en våldtäkt eller var sexualbrott vanligen begås.

 

Mål: Att få faktakunskaper kring svensk lagstiftning som rör sexuellt våld och sexuella trakasserier.

 

Instruktion:
Ställ stolarna i en ring. Se till att det finns en stol mer än antalet deltagare. Läs upp påståendena nedan för eleverna. Om eleverna tror att ett påstående är sant ska de byta plats och om de tror att det är falskt ska de sitta kvar. I den här övningen gäller det att ta ställning till påståenden där det finns ett rätt svar. Övningen är ett sätt för dig som pedagog att förmedla fakta till eleverna. Lägg gärna till egna faktabaserade påståenden.

 

Provpåstående:
En vuxen person har 206 ben i kroppen, ett nyfött barn har 300.
Sant

 

Påståenden:
Att tvinga någon till oralsex räknas som våldtäkt.
Sant 1

 

8 % av alla ungdomar har varit med om sexuella trakasserier under det senaste året.
Falskt: 30 % av eleverna i åk 8 samt åk 2 på gymnasiet uppgav att de blivit utsatta för sexuella trakasserier (fysiskt eller verbalt) under senaste året (2007). 2

 

Över 50 % av unga killar har blivit utsatta för homofobiska trakasserier.
Sant: 17 % av tjejerna och 53 % av killarna i åk 8 och åk 2 på gymnasiet uppgav 2007 att de blivit utsatta för homofobiska trakasserier. 2

 

Det räknas som våldtäkt om någon har sex med en person som är full och inte kan säga ja eller nej.
Sant 1

 

5 % av alla kränkningar mot elever i skolan står skolpersonal för.
Falskt: 10 % av de upplevda kränkningarna i skolan står skolpersonal för. 2

 

De flesta våldtäkter begås utomhus.
Falskt: 75 % av de anmälda våldtäkterna i Sverige begås inomhus. 3

 

De flesta våldtäkter begås av någon som offret inte känner.
Falskt: Offret och förövaren känner varandra i 80 % av de anmälda våldtäktsfallen. Våldtäkten sker antingen i offrets eller i förövarens bostad i 60 % av de anmälda fallen. Eftersom många tycker det att jobbigt att anmäla någon som de känner till polisen så är siffran förmodligen ännu högre. 3

 

5-10 % av alla sexualbrott anmäls.
Sant 4

 

Tjejer är mer rädda än killar för att vara utomhus på kvällen.
Sant 4

 

Det är större risk för en tjej än för en kille som är ute sent att utsättas för våld.
Falskt: Killar löper större risk än tjejer att bli utsatta för våldsbrott utomhus. Tjejer utsätts i större utsträckning än killar för våld inomhus av någon hon känner. 4

 

  1. Sexualbrottslagstiftningen i förtydligande. BRÅ. 2005
  2. Var går gränsen? BRÅ. 2007
  3. Våldtäkt: En kartläggning av polisanmälda våldtäkter. BRÅ. 2005
  4. Nationella trygghetsundersökningen. BRÅ 2010

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja