Vad sa du att han sa att hon hade sagt?

Heta stolen-övning

Lås upp

Vi är en del av Mångkulturellt Centrums utbildningsverksamhet.

Vad sa du att han sa att hon hade sagt?

Rykten kan handla om till exempel en person, en grupp eller en plats. Rykten kan påverka val, frihet, trygghet och möjligheter. Rykten kan också reproducera negativa stereotyper och peka ut människor utifrån bakgrund, religion eller var en bor. Ryktesspridning upplevs ofta som kränkande och kan strida mot både svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna. Att prata om och synliggöra rykten är ett sätt att motverka ryktesspridning.

 

Mål: Att motverka rykten genom att synliggöra rykten och få en djupare förståelse för hur rykten kan påverka oss.

 

Instruktion:
Ställ stolarna i en ring. Se till att det finns en stol mer än antalet deltagare. Läs upp påståendena nedan för eleverna. Eleverna ska byta plats om de håller med om påståendet och sitta kvar om de inte håller med. Understryk att det inte finns några rätt eller fel och att alla när som helst har rätt att byta åsikt. Fråga eleverna efter varje påstående varför de bytt eller inte bytt plats och be dem utveckla sina tankar.

 

 • Det är viktigt att ha ett bra rykte.
 • Om någon får ett dåligt rykte kan hens kompisar få dåligt rykte.
 • Om någon får ett dåligt rykte kan familjen få dåligt rykte.
 • Rykten beror på normer.
 • Det finns rykten om olika delar av Sverige.
 • Det finns rykten om olika bostadsområden.
 • Rykten kan påverka ens tankar om de som bor på vissa ställen.
 • Det finns rykten om olika skolor.
 • Det finns rykten om olika gymnasieprogram.
 • Rykten kan påverka vilken skola eller vilket gymnasieprogram en väljer.
 • Det finns rykten om olika yrken.
 • Rykten kan skapa fördomar.
 • Rykten kan vara rasism.
 • Det finns rykten som ger hög status och respekt.
 • Rykten kan vara spännande.
 • Många personer gör inte allt de vill eftersom de är rädda att få ett dåligt rykte.
 • Ryktesspridning kan innebära allvarliga konsekvenser.
 • Tjejer och killar påverkas olika av rykten.
 • Rykten sprids från mun till mun och via internet.
 • Många som får ett dåligt rykte mår dåligt.
 • Rykten kan leda till våld.
 • Att sprida rykten kan vara en form av mobbning.
 • Rykten kan stoppas.
 • Det är bra att inte sprida rykten vidare.

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja