Normutmanande tips för förskolepersonal

Lås upp

Vi är en del av Mångkulturellt Centrums utbildningsverksamhet.

Normutmanande tips för förskolepersonal

Tips:

  • Använd filmer, böcker, bilder som utmanar normer.
  • Fundera kontinuerligt på ditt språk: vad förmedlar olika ordval och uttryck.
  • Reflektera över din egen position och föreställningar.
  • Skapa diskussionstillfällen om normer både med barnen och i personalgruppen.
  • Anordna normutmanade aktiviteter och lekar.
  • Uppmuntra barnen att testa aktiviteter de sällan väljer självmant.
  • Utmana normer i ditt språk, materialval och aktiviteter utan att påpeka att du gör   något ”annorlunda” eller normutmanande.

 

Vi hoppas att vårt utbud av metoder för förskolan kommer att växa. För normutmanande arbete i förskolan kan vi också tipsa om:

 

Normkritiskpedagogik.se
LimpAns ritblock
OLIKA förlags bokpaket och handledningar

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja