Vilket stöd finns i samhället?

Informationssökningsövning

Lås upp

Vi är en del av Mångkulturellt Centrums utbildningsverksamhet.

Vilket stöd finns i samhället?

Normer kolliderar ibland med våra rättigheter, det kan innebära diskriminering, kränkningar och begränsat handlingsutrymme. Ibland kan vi lösa situationen själv men ibland behöver vi stöd från andra. Det är viktigt att känna till vilket stöd samhället kan erbjuda.

 

Mål: Att få kunskap om vilket stöd samhället kan erbjuda när normer och rättigheter kolliderar.

 

Instruktion:
Skriv upp orden normer och rättigheter på tavlan. Diskutera med eleverna hur normer och rättigheter kan kollidera i olika situationer. Referera tillbaka till exempel från övningar ni gjort tidigare. I en del situationer kan en person behöva stöd och hjälp. Om du under övningen Rättigheter och dilemman  på sidan 59 tillsammans med eleverna gjorde en stöd/hjälp-lista kan du utgå från den och fylla på med fler aktörer, myndigheter och organisationer som kan erbjuda stöd. Gör annars en sådan lista.

 

Ge eleverna i uppgift till nästa lektion att utifrån frågorna på nästa sida ta reda på vilket stöd de olika verksamheterna kan erbjuda. De kan ringa, maila eller läsa på internet. Några elever kan också få i uppgift att ta reda på ytterligare verksamheter att vända sig till:

 

 

tipsruta1

 

vilket_stod_finns_i_samhallet_övning_bild

 

Ge eleverna i uppgift att utifrån frågorna nedan ta reda på vilket stöd de olika verksamheterna kan erbjuda. De kan ringa, maila eller läsa på internet. Några elever kan få i uppgift att ta reda på ytterligare verksamheter att vända sig till. Övningen går också att använda som läxuppgift.

 

Frågor:

  • I vilka situationer kan verksamheten erbjuda stöd?
  • Vilket stöd erbjuds?
  • Finns det någon åldersgräns?
  • Har de som driver verksamheten tystnadsplikt?

tipsruta2

 

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja