Varför är det så svårt att göra som jag vill?

4-hörnsövning

Lås upp

Vi är en del av Mångkulturellt Centrums utbildningsverksamhet.

Varför är det så svårt att göra som jag vill?

Det finns många föreställningar kring både kärlek och sex. Varför säger man nej fast man egentligen vill? Varför blir man ihop med någon fast man inte alls vill? Både att säga ja och nej kan vara svårt. Genom att reflektera och diskutera kan ungdomar öka sitt handlingsutrymme och värna om sin integritet utifrån bra-känslan.

 

Mål: Att utifrån diskussion och reflektion känna större förståelse för varför det kan vara svårt att lyssna på sin bra-känsla och göra det en vill när det gäller sex och relationer.

 

Instruktion:
Övningen finns i två versioner, en som berör förväntningar kring kärleksrelationer och en som berör förväntningar kring sexuella relationer. Välj utifrån din grupp, aktuellt tema eller gör båda. Läs upp frågorna och ge eleverna de tre givna svarsalternativen samt ett öppet alternativ. Varje alternativ motsvarar ett hörn i rummet. Eleverna ska ta ställning till frågorna nedan genom att ställa sig i det hörn som motsvarar deras åsikt. Gå sedan igenom varje svarsalternativ och be eleverna motivera och exemplifiera sina ställningstaganden. Det är alltid tillåtet att byta hörn under övningen.

 

 

KÄRLEK
Vad tror du är en vanlig anledning till att någon är tillsammans med någon fast den egentligen inte vill?

 1. För att hen är rädd att den andra personen ska bli sur eller besviken.
 2. För att hen känner sig tvingad.
 3. För att hen följer grupptrycket om att alla ”ska” vara ihop med någon.
 4. Öppet hörn – eget förslag.

Vad tror du är en vanlig anledning till att någon säger nej till att bli ihop med någon fast den känner att den vill?

 1. För att hen är orolig för vad andra personer ska tänka eller säga.
 2. För att hens vänner eller familj inte skulle acceptera just den personen.
 3. För att hen inte vågar.
 4. Öppet hörn – eget förslag.

 

 

 

 

SEX
Vad kan det bero på att någon säger ja till sex fast den inte vill?

 1. För att hen är rädd att den andra personen ska bli sur eller besviken.
 2. För att hen känner sig tvingad.
 3. För att hen följer grupptrycket om att alla ”ska” ha sex.
 4. Öppet hörn – eget förslag.

Vad kan det bero på att någon säger nej till sex fast den känner att den vill?

 1. För att hen är orolig för vad den andra personen ska tänka.
 2. För att hen är orolig för vad andra personer ska tänka eller säga.
 3. För att hen känner sig oerfaren.
 4. Öppet hörn – eget förslag.

 

Att tänka på:
Det kan vara bra att förtydliga att eleverna ska säga vad de tror är vanligt, inte vad de själva skulle göra eller har varit med om. Uppmuntra eleverna att ställa sig i ett hörn utan att påverkas av de andra elevernas val. Försök koppla samtalet till bra-känslan och kom ihåg att det är eleverna som kommer med svaren, inte du som pedagog. Sammanfatta gärna elevernas diskussioner. Gå runt mellan de olika hörnen när eleverna ska motivera sina ställningstaganden. Det kan särskilt ge stöd i de fall en elev är ensam om att välja ett hörn.

 

Inspiration till övningen är hämtad från Ses offline? – Ett metodmaterial om unga, sex & internet, Ungdomsstyrelsen 2010.

Följ oss på Facebook!

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja