Rättigheter och möjligheter

Heta stolen-övning

Lås upp

Vi är en del av Mångkulturellt Centrums utbildningsverksamhet.

Rättigheter och möjligheter

Hur lätt eller svårt är det att tillgodogöra sig sina rättigheter? Känner alla till sina rättigheter? Respekteras allas rättigheter? Det finns många tankar kring dessa frågor som är relevanta att diskutera.

 

Mål: Att väcka tankar kring varför det är viktigt att känna till sina rättigheter.

 

Instruktion:
Ställ stolarna i en ring. Se till att det finns en stol mer än antalet deltagare. Läs upp påståendena nedan för eleverna. Eleverna ska byta plats om de håller med om påståendet och sitta kvar om de inte håller med. Understryk att det inte finns några rätt eller fel och att alla när som helst har rätt att byta åsikt. Fråga eleverna efter varje påstående varför de bytt eller inte bytt plats och be dem utveckla sina tankar.

 

Provpåstående:
Jag skulle inte klara mig utan min mobiltelefon.

 

Påståenden

  • Alla vet vilka rättigheter de har.
  • Alla föräldrar känner till vilka rättigheter barn och unga har.
  • Allas rättigheter respekteras.
  • En del personers rättigheter respekteras mer än andras.
  • Alla föräldrar respekterar barns och ungas rättigheter.
  • Alla har samma möjligheter i livet.
  • De som anses vara ”normala” diskrimineras mindre.
  • Det är viktigt att känna till sina rättigheter.
  • En person som mobbas kan mobba någon annan i ett annat sammanhang.

 

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja