Omvänd brainstorm

Diskussionsövning

Lås upp

Vi är en del av Mångkulturellt Centrums utbildningsverksamhet.

Omvänd brainstorm

Att tänka tvärtom kan vara roligt och befriande. Omvänd brainstorm är en övning som lockar fram hel- och halvgalna idéer om hur man kan förstärka de problem som kan finnas på skolan. Förutom att du förhoppningsvis får skratta tillsammans med dina kollegor kan övningen synliggöra strukturer och normer som bidrar till exkludering och fungerar begränsande.

 

Mål: Att synliggöra hur begränsande och exkluderande strukturer och normer kan ta sig uttryck på en arbetsplats och ta fram förslag som kan skapa en mer jämlik och inkluderande miljö.

 

Instruktion:
Del 1: Dela in er i mindre grupper. Varje grupp ges en fråga. Grupperna brainstormar och skriver ner sina ”tvärtom-förslag” under 10 minuter. Gå igenom alla gruppers ”tvärtom-förslag” i helgrupp.

 

Frågor:

1. Hur ska vi göra så att ingen elev eller anställd vågar komma ut som homosexuell, bisexuell eller transperson på vår skola?

2. Hur ska vi försäkra oss om att både elever och anställda hela tiden följer traditionella könsroller?

3. Vilka funktionshinder kan vi skapa i skolmiljön för att exkludera elever med olika funktionsvariationer*?

4. Hur ska vi göra så att troende inom alla religioner känner sig exkluderade?

5. Hur ska vi göra för att eleverna inte ska respektera personer med annan etnisk bakgrund/tillhörighet än sin egen?

6. Hur ska vi göra så att elever med dålig ekonomi ska känna sig utanför och inte kunna delta i alla skolans aktiviteter?

*Vi använder här ordet funktionsvariation för att beskriva att människor fungerar olika och har olika behov istället för att prata om att vissa har en funktionsnedsättning.

 

 

 

 

Del 2: Utforma förslag på hur ni kan skapa en mer öppen och inkluderande miljö på er arbetsplats utifrån frågorna nedan. Brainstorma och anteckna gruppvis (en fråga/grupp) under 10 minuter. Gå igenom gruppernas förslag i helgrupp och sammanställ gärna allt på en tavla/stort ark.

 

Frågor:

1. Hur skapar vi en arbetsplats där anställda och elever som är homosexuella, bisexuella eller transpersoner känner sig trygga med att vara öppna?

2. Hur kan vi utmana traditionella könsroller på skolan?

3. Hur skapar vi en verksamhet som är tillgänglig för alla oavsett psykiska och fysiska funktionsvariationer?

4. Hur kan vi göra så att alla oavsett religion eller trosuppfattning känner sig respekterade och inkluderade?

5. Hur kan vi jobba för att motverka rasism på skolan?

6. Hur kan vi göra så att elevernas eller deras familjers ekonomi inte har någon betydelse för skolresultat, trygghet och deltagande i skolans aktiviteter?

 

Fortsätt diskutera:

  • Känner ni igen några av ”tvärtom-förslagen” från er nuvarande eller någon tidigare arbetsplats? Vad kan ligga bakom sådana tankesätt eller företeelser?
  • Vilka nya idéer på förändringar som ni tagit fram under Del 2 går att genomföra på er arbetsplats? Hur kan ni gå vidare för att genomföra dem i praktiken?

Inspiration till övningen är hämtad från I normens öga, Friends.

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja