Skapa normutmanande berättelser

Diskussionsövning

Skapa normutmanande berättelser

När begränsande normer har synliggjorts är det lättare att ifrågasätta och även försöka utmana dessa. I denna övning uppmuntras eleverna till att vara kreativa och tänka på nya sätt. På så sätt läggs fokus på förändring. Nedan finns förslag på olika teman att arbeta utifrån. Det går att skriva, rita eller göra övningarna muntligt. Arbeta var för sig, i grupp eller tillsammans i helklass.

 

 

Mål: använda kreativitet och fokusera på förändring.

 

 

Olika teman:

 

  • LimpAns ritblock: Super Strong Princess och Super-mjuka hjältar

 

Utgå från bilderna i LimpAns ritblock (finns tillgängliga i övningen Batman bakar bullar) och låt eleverna välja en eller flera karaktärer som ska ingå i deras berättelser. Inled med att reflektera kring vad vi brukar få se respektive karaktär göra och fråga vad de tror att karaktärerna gör utan att vi får se? Uppmuntra eleverna till att ge karaktärerna en bredare repertoar av egenskaper och aktiviteter i sina berättelser. Det går även att utgå från andra sagofigurer.

 

  • Livsmanuset

 

Skriv en berättelse om problem som kan uppstå på grund av livsmanuset, hur manuset skulle kunna vara istället eller hur det skulle kunna vara om man inte behövde förhålla sig till något livsmanus. Eller skriva berättelse om en person som bryter mot livsmanuset.

 

  • En saga med nytt slut

 

Gör om slutet på en befintlig berättelse som slutar med kärlek? Eller göra om hela berättelsen? Hur skulle det vara om prinsessan inte blir kär i en prins?

 

En berättelse om en varelse från en annan planet som kommer till jorden. Varelsen reagerar på allt det där som vi tycker är självklart/”naturligt”. Synliggöra normer och hur ”konstiga” de kan vara.

 

  • Komplettera era läromedel

 

Saknas någon berättelse i historieboken eller annat läromedel? Skriv till en text och lyft fram något som vanligtvis inte står med. Ta fram information om en person, yrkesgrupp eller händelse som inte är omnämnd i undervisningsböckerna. Exempel: manligt kodade yrken har värderats högre och därför består historieböckerna främst av män. Hur tillverkades rustningarna och av vem? Ta fram information om detta och skriv en faktatext som skulle kunna ingå i historieboken.

Inspiration: http://skarhult.se/skolfilmer

Det kan också vara att rita nya bilder, reflektera kring vilka personer som omnämns i matteboken osv.

Batman kontakt

 

 

Övningen är framtagen av Paulina Öquist Haugen & Hanna Ahnqvist från Kulturvetarprogrammet på Stockholms universitet (under deras praktikperiod på Mångkulturellt centrum och Lås Upp HT16/VT17) och ytterligare utvecklad av Rebecca Morelli från kandidatprogrammet i Mångfaldsstudier på Stockholms universitet VT18.

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja