Likabehandlingsplanen

Övning för lärare

Lås upp

Vi är en del av Mångkulturellt Centrums utbildningsverksamhet.

Likabehandlingsplanen

Att främja likabehandling ska vara ett levande arbete i skolan. Arbetet ska pågå löpande. Eleverna ska ha god kännedom om hur arbetet går till och vad det innebär. Varje skola ska ha en likabehandlingsplan som revideras varje år.

 

Mål: Att få djupare kunskap om din arbetsplats likabehandlingsarbete samt förmedla denna kunskap till din elevgrupp

 

Instruktion:
Studera din skolas likabehandlingsplan. Ta reda på hur skolans arbete för att främja likabehandling och förhindra mobbning, diskriminering och annan kränkande behandling ser ut.

  • Vilka resurser har skolan?
  • Hur kan skolan stödja elever som är i en utsatt position eller som hindras från att tillgodogöra sig sina rättigheter?
  • Vilka på skolan kan elever vända sig till?
  • Vilka är ansvariga?

 

Informationen kan du till exempel presentera i anslutning till att eleverna presenterar de olika verksamheterna från övningen Vilket stöd finns i samhället? Ta gärna hjälp av någon ur personalen som har en ansvarsroll i din skolas likabehandlingsarbete.

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja