Lås Upp undervisar på högskolekurs

I mars kör det igång. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger på 7,5 högskolepoäng är en beställningskurs från Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Kursen är ett samarbete mellan Mångkulturellt centrum och Södertörns högskola. Marit Nygård och Anja Norell från Lås Upp och Mångkulturellt centrum är två av de undervisande lärarna på kursen.

MKC logga

Kursen bygger på två sammanvävda spår. Det ena är att deltagarna utgår från situationer och dilemman som de själva upplevt i sin pedagogroll. Dessa undersöks sedan utifrån vetenskapliga teorier och forskning om bland annat normkritik, diskriminering, makt, och språk. I detta ingår även att upptäcka och synliggöra privilegier och situationer som deltagarna tidigare inte reflekterat över som problematiska. Det andra spåret handlar om repertoarutvidgning. Det innebär att vi tillsammans samlar och utvecklar verktyg för att synliggöra och motarbeta begränsande normer, diskriminering och våld. Även här använder vi vetenskapliga teorier och goda exempel som hjälpmedel. Det sistnämnda spåret kommer att ta avstamp i Mångkulturellt centrums metod Lås Upp som syftar till att stärka pedagoger att utmana istället för att reproducera begränsande normer.

mellanrum

Målgruppen är lärare, kuratorer och skolbibliotekarier som verkar i högstadiet eller gymnasiet.

 

Syftet med kursen är att bidra till att utveckla förhållningssätt och arbetsformer som kan främja inkludering och mänskliga rättigheter samt förebygga våld och diskriminering i barns och ungdomars liv. Kursen är erfarenhetsbaserad och tar tillvara på deltagarnas professionella erfarenhet som en pedagogisk resurs.

 

Kursen examineras genom en skrivuppgift i essäform där deltagaren undersöker sin egen erfarenhet utifrån vetenskapliga teorier och forskning om bland annat normkritik, diskriminering, makt, och språk.

 

Kursen är en pilot som erbjuds kostnadsfritt. Under januari och februari 2016 finns möjlighet att ansöka om bidrag för vikariekostnader hos Länsstyrelsen i Stockholms län som finansierar kursen. Kursen ges under mars-augusti 2016. Träffarna äger rum på Mångkulturellt centrum i Fittja och Södertörns högskola i Flemingsberg. Träffarna inkluderar tid för eget arbete och arbete i grupp. Schemat har stämts av med skolledare så att det inte krockar med lov, nationell provperiod eller annat.

 

Här finns kursplanen.

 

Kursens lärare: Daniel Wojahn från Södertörns högskola är doktor i nordiska språk och forskar framför allt om språklig diskriminering, om hur vi med hjälp av språket reproducerar och ifrågasätter samhälleliga normer. Anja Norell och Marit Nygård från Mångkulturellt centrum har utvecklat Mångkulturellt centrums normutmanande metod Lås Upp och har under flera år arbetat med normkritiska utbildningar för både elever, pedagoger och andra yrkesgrupper. Jonna Lappalainen är filosof och arbetar på Centrum för praktisk kunskap. Hon har undervisat i och forskat om praktisk kunskap inom olika yrkeskategorier, till exempel vårdpersonal, lärare, poliser och konstnärer. Hennes senaste forskningsprojekt handlade om vad det är en högskolelärare gör när hen undervisar i tänkande.

 

Det har nu blivit klart att Stockholms stad förfogar över kursens alla platser genom ett avtal mellan Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län (beställare av kursen). Vår förhoppning är att vi ska kunna ge kursen vid fler tillfällen, eventuellt redan till hösten, och då öppna upp för fler deltagare. Mejla utbildning@mkcentrum.se om du vill att vi lägger till dina kontaktuppgifter på en intresselista för att kunna meddela dig om vi ger denna kurs eller en liknande kurs igen. Titta också gärna på Mångkulturellt centrums utbildningstema Normkritik i praktiken som utgår från Lås Upps metoder och kan beställas redan nu som t.ex. föreläsning, utbildningsdag eller en skräddarsydd process.

 

Arbetar du inom Stockholms stads skolor? Det kan finnas platser kvar, kontakta utbildning@mkcentrum.se så förmedlar vi kontaktuppgifter till rekryteringsansvarig på utbildningsförvaltningen, Stockholms stad.

 

 

Följ oss på Facebook!

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja