Kärleks- och oskuldsnormer

Heta stolen-övning

Lås upp

Vi är en del av Mångkulturellt Centrums utbildningsverksamhet.

Kärleks- och oskuldsnormer

Går det att vara kär i flera personer samtidigt? Hör sex och kärlek alltid ihop? I samhället är synen på en sund sexualitet ofta begränsad till den romantiska heterosexuella parrelationen eller äktenskapet. Det anses ofta problematiskt när tjejer och kvinnor har sex utanför dessa sammanhang. Killar och män måste också förhålla sig till kärleksnormer, speciellt heteronormen. Vilka konsekvenserna blir för dem som avviker från dessa normer varierar beroende på till exempel familj och omgivning. Trots dessa variationer påverkas alla av de kärleks- och oskuldsnormer som finns i samhället.

 

Mål: Att få en djupare förståelse för de normer som finns kring relationer och sexualitet och inspireras till att ifrågasätta dem.

 

Instruktion:
Ställ stolarna i en ring. Se till att det finns en stol mer än antalet deltagare. Läs upp påståendena nedan för eleverna. Eleverna ska byta plats om de håller med om påståendet och sitta kvar om de inte håller med. Understryk att det inte finns några rätt och fel och att alla när som helst har rätt att byta åsikt. Fråga eleverna efter varje påstående varför de bytt eller inte bytt plats och be dem utveckla sina tankar.

 

Provpåstående:

 • Många ungdomar är kära.

 

Påståenden:

 • Det går att vara kär i två personer samtidigt.
 • Sex och kärlek hör alltid ihop.
 • En tjej som har sex med flera killar kan få dåligt rykte.
 • En kille som har sex med flera tjejer kan få dåligt rykte.
 • Ibland är ungdomar osäkra på om de blir kära i tjejer eller killar.
 • Många ungdomar förväntas vänta med sex tills de gifter sig.
 • En kille som är tillsammans med en kille kan få dåligt rykte.
 • En tjej som är tillsammans med en tjej kan få dåligt rykte.
 • Det är vanligt att ungdomar har hemliga relationer.
 • I många familjer säger de vuxna att deras barn inte får ha sex innan de är 18 år.
 • Det är vanligt att tjejer blir kontrollerade för att de inte ska ha sex.
 • Det är vanligt att killar blir kontrollerade för att de inte ska ha sex.
 • Tjejer som får ett dåligt rykte kan få problem med familjen.
 • Killar som får ett dåligt rykte kan få problem med familjen.
 • Många tror att killar är mer intresserade av sex än vad tjejer är.

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja