Högskolekurs startar 20 mars

Personal inom Stockholms stads skolor – Vill du vara med och driva din skolas arbete med inkludering genom normkritisk pedagogik? Eller använda dig av ett normkritiskt arbetssätt i ditt klassrum? Anmäl dig till vår högskolekurs som startar 20 mars.

XXX

Mångkulturellt centrum kan nu i samarbete med Södertörns högskola och Stockholms stad erbjuda ytterligare personal inom Stockholms stads skolor möjligheten att gå tredje vändan av vår uppskattade högskolekurs i normkritik. Kursen syftar till att utveckla förhållningssätt och arbetsformer som främjar inkludering, mänskliga rättigheter och trygghet i barn och ungdomars liv. Upplägget på kursen utnyttjar deltagarnas professionella erfarenheter som pedagogisk resurs. Kursen som ger 7,5 högskolepoäng riktar sig till pedagoger, skolbibliotekarier och elevhälsopersonal i grundskolans alla årskurser och gymnasium.

 

Fil 004 (1)

 

”Jag gillar att materialet från kursen kan användas både i min roll som arbetslagsledare och som lärare. Både kollegiet och eleverna är i behov (precis som jag) av att ta del av ett normkritiskt förhållningssätt.”

 

Anmäl ditt intresse genom att mejla namn, personnummer, yrke och skola till utbildning@mkcentrum.se.

 

Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger på 7,5 högskolepoäng riktar sig till pedagoger, skolledare, skolbibliotekarier och elevhälsopersonal i grundskolans alla årskurser och gymnasium. Kursen hålls under åtta heldagar och skolan kan söka medel för bekosta vikarie av Stockholms stads utbildningsförvaltning. Kursträffar hålls följande datum:

20/3
30/3
5/4
20/4
8/5
17/5
31/8
21/9

 

Förutom deltagarens arbetstid är kursen kostnadsfri för skolan. Tid för litteraturläsning och essäskrivande tillkommer. Läs mer om kursen här eller på Pedagog Stockholm.

 

”Jag hoppas att kursen kommer bli ett fast inslag som fortbildning för pedagoger för den har verkligen varit bra!”

 

beskuren a+m glad

På kursen undervisar Lås Upparna tillika MKC-utbildarna Marit Nygård (gymnasielärare) och Anja Norell (socialantropolog) tillsammans med Daniel Wojahn från Södertörns högskola som är doktor i nordiska språk och forskar om språklig diskriminering, om hur vi med hjälp av språket reproducerar och ifrågasätter samhälleliga normer. Gästlärare/gästförelsare tillkommer.

 


”Tydliga trygga, kompetenta och kunniga ledare av kursen.”

 

 

För examinerade från kursen erbjuds ett alumninätverk med två träffar per termin.

 

Foto: Luka Garuski 

 

Utöver omgången som startar 20 mars i år kommer kursen även att starta i höst och är preliminärt satt att löpa från september till början av våren 2018.

 

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja