Batman bakar bullar

Kreativ övning för förskolan

Batman bakar bullar

Berättelser och bilder påverkar, inspirerar och ger förebilder. I den här övningen får barnen granska favoritfigurers repertoar och själva vara med och låta figurerna prova på nya saker, eller skapa bilder av saker figurerna säkert gör men som vi aldrig får se dem göra. Genom att skapa nya bilder kan barnen själva bidra till en mångfald av förebilder som fler kan känna igen sig i och som erbjuder fler möjliga sätt att vara på. Kanske får ni se Muminmamman hoppa fallskärm, Byggare Bob dansa gagnam style, Frostprinsessor som spelar tv-spel eller något helt annat som ni aldrig hade förväntat er.

 

Mål: Att öppna upp föreställningar hos personal och barn om vem som kan göra vad. Övningen är också ett sätt att öva kritiskt granskande och ifrågasättande av de bilder vi möts av i vardagen.

 

Instruktion:

STEG 1: Välj ut några av bilderna i LimpAns ritblock Super Strong Princess och Super-Mjuka hjältar och låt barnen färglägga dem.

 

Tips batman

STEG 2: Välj tillsammans med barnen ut några sagofigurer/ superhjältinnor/ superhjältar/ prinsessor/ andra karaktärer att samtala om. Titta i böcker, på videoklipp och bilder.

  • Vad brukar vi få se X göra?

 

  • Vad tror du att X gör ibland utan att vi får se det?

 

  • Vad tror du X skulle tycka är roligt att få prova att göra?

 

 

STEG 3: Alla ritar en bild där X gör något som vi inte brukar få se X göra. Ni kan också måla, klippa och klistra, arbeta med lera etc. Här kan barnen om de vill välja andra karaktärer än de ni pratat om.

Att tänka på Batman

Fortsätt diskutera:
• Finns det något du aldrig gjort men skulle vilja prova på att göra?
• Finns det någon ny aktivitet vi kan prova på tillsammans här på förskolan?
• Vem ska vi visa de här bilderna för? Ska vi göra en utställning för våra familjer, en annan avdelning eller kanske för de som bestämmer på kommunen.

 

Inspiration till den här övningen kom från LimpAns ritblock Super Strong Princess och Super-Mjuka Hjältar  där bekanta superhjältar och prinsessor gör saker vi annars aldrig får se dem göra. LimpAn delar generöst sina ritblock gratis men ni får gärna skänka en slant till hennes kommande projekt (information finns i ritblocken). Om ni gör en utställning, sätt gärna upp en lapp där det står att ni inspirerats av en övning från lasupp.nu och ritblock från limpan.org.

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja